Εξαγωγές

Τα ποιοτικά προϊόντα ελαιόλαδου του Άγιου Γεώργιου, εξάγονται κυρίως στην Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, το Βέλγιο, τη Ζάμβια, την Αυστραλία, το νησί Saint Mourishous κ.λπ., με αποτέλεσμα της ευρέως γνωστής εξαιρετικής ποιότητας ελαιολάδου μας. Παρέχουμε προϊόντα υψηλής ποιότητας στη σωστή τιμή με μέγιστη απόδοση για τους πελάτες μας.

Τα προϊόντα που εξάγονται πληρούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Παρασκευάζονται κατάλληλα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα συσκευασίας, τυποποίησης, επισήμανσης.
  • Την κατάλληλη χωρητικότητα.
  • Διαθέσιμοι πόροι.
  • Δέσμευση της διοίκησης να παραδίδει τα αγαθά σε παγκόσμια κλίμακα σε ανταγωνιστική τιμή.
  • Πιστοποίηση IFS για τα πιο αυστηρά πρότυπα στον τομέα των τροφίμων.
  • Δυνατότητα λειτουργίας βάσει JIT (Just In Time Deliveries) για τις στρατηγικές μας συνεργασίες.
  • Διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων που καλύπτουν την ανάγκη τόσο για προϊόντα Premium όσο και για προϊόντα όπου προτεραιότητα είναι η τιμή.
  • Πιστοποίηση Kosher για τις ανάγκες της εβραϊκής αγοράς.

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (pet package)

ΠΥΡΗΝΕΛΑΙΟ (pet package)

ΚΟΡΩΝΕΪΚΟ (pet package)

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ (tins package)

ΕΛΛΗΝΙΚΟ (pet package)

ΚΛΑΣΣΙΚΟ (pet package)

ZERO 3 (tins package)

ZERO 2 (tins package)

ZERO 3 (glass package)